Wateroverlast vs waterschaarste

Mede door de uitstoot van broeikasgassen en het kappen van oerwouden warmt de wereld te snel op. Dit leidt tot extreme droogtes in woestijngebieden en een stijgende zeespiegel wereldwijd. Er smelt 14000 ton poolijs per seconde de zee in.
De zeespiegel stijgt door het smeltende poolijs en door het uitzetten van zeewater als gevolg van de opwarming van de aarde.
Tegelijkertijd verdrogen er grote delen van de wereld wat leidt tot drinkwater tekort, voedselschaarste en klimaatvluchtelingen.

Wij willen ons inzetten om het schoon water op de gewenste plaatsen te krijgen en drinkwater toegankelijk te maken voor iedereen op de wereld.
Hiervoor bedenken en testen wij opstellingen die iedereen zelf kan namaken met lokale producten.

Afval fuik

Om afval uit de grachten en rivieren te halen hebben wij deze plastic fuik ontworpen. Deze dient zo geplaatst te worden dat de zuidwester wind het afval via de kade in het fuik waait. Het afval kan vervolgens via de kade eruit gehaald worden. Wij hopen er een in Haarlem te kunnen testen.

Plant Tegel

De Plant Tegel is gemaakt van gerecycled kunststof en kan in plaats van een stoeptegel worden geplaatst. In het gat kan een plant worden geplaatst, de bodem neemt meer vocht op en de bestrating blijft mooi in verband liggen.

Woestijn Expeditie 2022

Deze voormalige justitieauto wordt een expeditietruck!
In 2022 gaan wij de woestijn in om diverse waterprojecten uit te testen. Meer updates volgen.

Condens projecten

Verdroging is een groeiend probleem.
Water is er genoeg maar niet altijd op de gewenste locatie. Wij hebben een meerdere projecten lopen om bestaande klimaateigenschappen te gebruiken om water te kunnen genereren waar het nodig is.

Calcium chloride

Voor diverse projecten onderzoeken wij hoe we de vochtabsorberende eigenschappen van Calciumchloride kunnen inzetten.

Monitoring

Testopstelling

Zee naar de  woestijn?

Door zeewater in extreem droge gebieden te laten lopen behalen we:
-een lagere zeespiegel
-laaggelegen landen hoeven mogelijk geen dijken te verhogen
-vergroening van droge gebieden, mede doordat het verdampte zeewater weer neerslaat
-meer co2 opname en minder stikstofdioxide en fijnstof in de lucht
-mogelijkheid tot voedselproductie
-koelere poolgebieden mede door de Hadley Cell luchtstroom
-de mogelijkheid om drinkwater te winnen door zeewater na verdamping te laten condenseren
-de mogelijk om waterstof te produceren met zonlicht en water
-economisch perspectief voor de lokale bevolking

Wij willen in samenwerking met andere partijen een pilot opzetten en de effecten monitoren. Dit project is in vooronderzoek.


Vocht en vegetatie

Vanwege verdroging en brandgevaar hebben wij uitgezocht hoe wij vocht kunnen meten in vegetatie. Wij kunnen de vochtpercentages over afstand uitlezen, zo kan er een signaal via het EWS (early warning system) worden verzonden wanneer verdroging optreed. Er kan dan besloten worden of bewatering of extra brandpreventie nodig is. De metingen zijn nog in de onderzoeksfase.

Live je eigen luchtkwaliteit volgen?

Wij monitoren de luchtkwaliteit onder andere op het Maak terrein in de klimaattuin in Haarlem.
Wil je de zelf ook je eigen luchtkwaliteit volgen? Neem contact met ons op via info@tzo-nl.com of kom langs op het Maak terrein.

Sensor ontwikkeling

TZO is het bedrijf dat sensors maakt om metingen te doen in stedelijke- en buitenstedelijke gebieden.
Ook worden er lokale metingen verricht om de conditie van monumenten en andere gebouwen live te monitoren. Zo kunnen er vanaf de telefoon of computer direct relevante gegevens worden uitgelezen die aangeven wat de actuele waardes zijn in een object.

Data inzichtelijk

Metingen zoals temperatuur, luchtvocht, fijnstof, NO2, grondwater, neerslag, geluid en licht e.d. kunnen in grafieken naast elkaar worden gelegd om zo te kunnen achterhalen wat er gaande is, hoe groot een actueel probleem is of hoe effectief een behandeling of ingreep is. Doordat de metingen live zijn kan er indien er een grenswaarde wordt bereikt direct een signaal vanuit het Early Warning System (EWS) worden verzonden.
TZO maakt onder andere gebruik van The Things Network en kan overal op de wereld sensors plaatsen die met WiFi, 4G of Satelliet data doorsturen.

Van woning tot woestijn

Wanneer er inzicht verkregen dient te worden in een klimaat of als het effect van een behandeling of verandering gevolgd moet worden dan kunnen wij dat in de meeste gevallen voor u verzorgen.
Ook kunnen wij met ons EWS alarm direct meldingen geven wanneer er ingestelde grenswaardes worden overschreden. Wij kunnen onze sensoren op veel verschillende lokaties plaatsen en de meetgegevens inzichtelijk maken. Naast onze bestaande sensoren kan onze Research and Development afdeling ook sensoren maken die nodig zijn voor specifieke vocht- en klimaatgerelateerde metingen vrijwel overal op de wereld.