Wateroverlast vs waterschaarste

Mede door de uitstoot van broeikasgassen en het kappen van oerwouden warmt de wereld te snel op. Dit leidt tot extreme droogtes in woestijngebieden en een stijgende zeespiegel wereldwijd. Er smelt 14000 ton poolijs per seconde de zee in.
De zeespiegel stijgt door het smeltende poolijs en door het uitzetten van zeewater als gevolg van de opwarming van de aarde.
Tegelijkertijd verdrogen er grote delen van de wereld wat leidt tot drinkwater tekort, voedselschaarste en klimaatvluchtelingen.

Wij willen ons inzetten om het water op de gewenste plaatsen te krijgen en schoon drinkwater toegankelijk te maken voor iedereen op de wereld.
Hiervoor bedenken en testen wij opstellingen die iedereen zelf kan namaken met lokale producten.


Woestijn Expeditie 2022

Deze voormalige justitieauto wordt een expeditietruck!
In 2022 gaan wij de woestijn in om diverse waterprojecten uit te testen. Meer updates volgen.

Condens projecten

Verdroging is een groeiend probleem.
Water is er genoeg maar niet altijd op de gewenste locatie. Wij hebben een meerdere projecten lopen om bestaande klimaateigenschappen te gebruiken om water te kunnen genereren waar het nodig is.

Calcium chloride

Voor diverse projecten onderzoeken wij hoe we de vochtabsorberende eigenschappen van Calciumchloride kunnen inzetten.

Monitoring

Testopstelling

Zee naar de  woestijn?

Door zeewater in extreem droge gebieden te laten lopen behalen we:
-een lagere zeespiegel
-laaggelegen landen hoeven mogelijk geen dijken te verhogen
-vergroening van droge gebieden, mede doordat het verdampte zeewater weer neerslaat
-meer co2 opname en minder stikstofdioxide en fijnstof in de lucht
-mogelijkheid tot voedselproductie
-koelere poolgebieden mede door de Hadley Cell luchtstroom
-de mogelijkheid om drinkwater te winnen door zeewater na verdamping te laten condenseren
-de mogelijk om waterstof te produceren met zonlicht en water
-economisch perspectief voor de lokale bevolking

Wij willen in samenwerking met andere partijen een pilot opzetten en de effecten monitoren. Dit project is in vooronderzoek.