Live je eigen luchtkwaliteit volgen?

Wij monitoren de luchtkwaliteit onder andere op het Maak terrein in de klimaattuin in Haarlem.
Wil je de zelf ook je eigen luchtkwaliteit volgen? Neem contact met ons op via info@tzo-nl.com of kom langs op het Maak terrein.

Sensor ontwikkeling

TZO is het bedrijf dat sensors maakt om metingen te doen in stedelijke- en buitenstedelijke gebieden.
Ook worden er lokale metingen verricht om de conditie van monumenten en andere gebouwen live te monitoren. Zo kunnen er vanaf de telefoon of computer direct relevante gegevens worden uitgelezen die aangeven wat de actuele waardes zijn in een object.

Data inzichtelijk

Metingen zoals temperatuur, luchtvocht, fijnstof, NO2, grondwater, neerslag, geluid en licht e.d. kunnen in grafieken naast elkaar worden gelegd om zo te kunnen achterhalen wat er gaande is, hoe groot een actueel probleem is of hoe effectief een behandeling of ingreep is. Doordat de metingen live zijn kan er indien er een grenswaarde wordt bereikt direct een signaal vanuit het Early Warning System (EWS) worden verzonden.
TZO maakt onder andere gebruik van The Things Network en kan overal op de wereld sensors plaatsen die met WiFi, 4G of Satelliet data doorsturen.

Van woning tot woestijn

Wanneer er inzicht verkregen dient te worden in een klimaat of als het effect van een behandeling of verandering gevolgd moet worden dan kunnen wij dat in de meeste gevallen voor u verzorgen.
Ook kunnen wij met ons EWS alarm direct meldingen geven wanneer er ingestelde grenswaardes worden overschreden. Wij kunnen onze sensoren op veel verschillende lokaties plaatsen en de meetgegevens inzichtelijk maken. Naast onze bestaande sensoren kan onze Research and Development afdeling ook sensoren maken die nodig zijn voor specifieke vocht- en klimaatgerelateerde metingen vrijwel overal op de wereld.

Vocht en vegetatie

Vanwege verdroging en brandgevaar hebben wij uitgezocht hoe wij vocht kunnen meten in vegetatie. Wij kunnen de vochtpercentages over afstand uitlezen, zo kan er een signaal via het EWS (early warning system) worden verzonden wanneer verdroging optreed. Er kan dan besloten worden of bewatering of extra brandpreventie nodig is. De metingen zijn nog in de onderzoeksfase.